Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie

Lista kursów

Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Wymagania i wytyczne stosowania wg ISO 37001:2016.

Przepisy antykorupcyjne w sektorze ochrony zdrowiaSzkolenie dla pracowników

Konspekt szkolenia: Korupcja jest zjawiskiem globalnym i zwalczanym przez sankcje karne. System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi ISO 37001:2016 dostarcza międzynarodowych najlepszych praktyk w celu zapobiegania, wykrywania, ograniczania i raportowania przypadków korupcji. Szkolenie wyjaśnia koncepcję Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi, jego korzyści oraz wymagania normy ISO 37001:2016. Podejście to ma zastosowanie do wszystkich organizacji, w tym sektora usług medycznych.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest uzyskanie zrozumienia efektywnego zarządzania działaniami antykorupcyjnymi poprzez usystematyzowane podejście do identyfikowania ryzyk korupcji i implementowanie mechanizmów kontrolnych umożliwiających skuteczne zarządzanie.